A A A

Yfir­flokk­stjóri og flokks­stjóri hjá vinnu­skóla

Tálknafjarðarhreppur leitar að einstak­lingum til starfa hjá vinnu­skóla Tálknafjarðarhrepps sumarið 2024. 


Yfirflokkstjóri 

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Skipuleggja sumarstarfið í samstarfi við áhaldahús og tómstundafulltrúa. 

 • Leiðbeina ungmennum. 

 • Vera í samskiptum við foreldra ungmenna. 

 
Hæfniskröfur: 

 • Samskiptahæfni 

 • Jákvæðni 

 • Frumkvæði 

 • Samviskusemi 

 • Skipulagshæfni 

 • Stundvísi 

Um er að ræða 100% sumarstarf sem hentar öllum kynjum. 

 
Flokkstjórar 

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Vinna með ungmennum og leiðbeina þeim 

Hæfniskröfur: 

 • Samskiptahæfni 

 • Jákvæðni 

 • Frumkvæði 

 • Samviskusemi 

 • Skipulagshæfni 

 • Stundvísi 

 
Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2024.

Um er að ræða sumarstörf og eru laun og starfskjör í samræmi við kjarasamninga Félags opinberra starfsmanna á Vestfjörðum og Samband íslenskra sveitarfélaga. 

Tálknafjarðarhreppur áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. 

Frekari upplýsingar gefur Hafdís Helga Bjarnadóttir tómstundafulltrúi Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps og tekur hún einnig á móti umsóknum á netfangið it@vesturbyggd.is.

Starf umsjónamanns eigna og hafnarvarðar laust til umsóknar

Tálknafjarðarhreppur auglýsir laust til umsóknar 100% starf umsjónarmanns eigna og hafnarvarðar.

 

Leitað er að úrræðagóðum einstaklingi sem er lipur í mannlegum samskiptum, með vilja til að taka ábyrgð og getu til að sýna frumkvæði í starfi.

 

Starfsmaðurinn mun annast almenna starfsemi Tálknafjarðarhafnar og þjónustu við viðskiptavini hennar. Sér um vigtun sjávarafla og skráningu upplýsinga vegna gjaldtöku á höfninni. Hefur eftirlit með eignum sveitarfélagsins, sinnir léttum viðhaldsverkefnum og kallar til þjónustuaðila eftir því sem við á. Þau verkefni sem starfsmanni er ætlað að sinna gætu tekið breytingum eftir að sameining Tálknafjarðarhrepps við Vesturbyggð hefur tekið gildi.

 

Starfsmaður verður að hafa löggildingu vigtarmanns, hafa almenn ökuréttindi, hafa vinnuvélaréttindi, hafa grunnþekkingu í tölvuvinnslu og getu til að vinna við algengustu forrit. Leitað er að einstaklingi með góða íslenskukunnáttu, getu til samskipta á ensku og a.m.k. tveggja ára reynslu af iðnstörfum sem nýtast í starfinu.

 

Fólk af öllum kynjum er hvatt til þess að sækja um. Vakin er athygli á því að umsækjendur þurfa að vera reiðubúnir til að framvísa sakavottorði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

 

Launakjör eru í samræmi við samning Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

 

Allar nánari upplýsingar veitir Ólafur Þór Ólafsson sveitartjóri í síma 450-2500 eða sveitarstjori@talknafjordur.is

 

Umsóknareyðurblað að finna á talknafjordur.is og skila skal umsóknum á netfangið talknafjordur@talknafjordur.is eða á skrifstofu sveitarfélagsins að Strandgötu 38, Tálknafirði.

 

Umsóknarfestur er til og með föstudagsins 12. apríl 2024.

Sumarstörf - Yfir­flokk­sstjóri og flokks­stjóri hjá vinnu­skóla

Tálknafjarðarhreppur leitar að einstak­lingum til starfa hjá vinnu­skóla Tálknafjarðarhrepps sumarið 2024. 

 

Yfirflokksstjóri 

Tálknafjarðarhreppur leitar eftir kröftugum, áhugasömum, skipulögðum og skemmtilegum einstaklingi til að starfa í vinnuskóla Tálknafjarðarhrepps sumarið 2024. 

Um er að ræða 100% sumarstarf sem hentar öllum kynjum. 

Í starfinu felst að skipuleggja sumarstarfið í samstarfi við áhaldahús og tómstundafulltrúa, leiðbeina ungmennum og vera í samskiptum við foreldra barna og unglinga. 


Flokkstjórar 

Tálknafjarðarhreppur óskar eftir að ráða einstaklinga sem eiga gott að vinna með öðrum, hafa frumkvæði, eru góðar fyrirmyndir, stundvísir, metnaðarfullir og samviskusamir. Starf flokkstjóra felst í að vinna með ungmennum. 

  

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2024 

Um er að ræða sumarstörf og  eru laun og starfskjör eru í samræmi við kjarasamninga Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttafélags. Rétt er að vekja athygli á því að við ráðningu er heimilt að sækja upplýsingar úr sakaskrá.

Tálknafjarðarhreppur áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. 

Frekari upplýsingar gefur Hafdís Helga Bjarnadóttir tómstundafulltrúi Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps í síma 787 4175 og á netfanginu hafdishelga@vesturbyggd.is og tekur hún einnig á móti umsóknum. Áhugasamir einstaklingar sem uppfylla hæfniskröfur eru hvattir til að sækja um.


Tálknafjarðarskóli auglýsir lausa stöðu við skólann

Skólinn er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli undir einu þaki. Í skólanum eru um 40 nemendur. Í skólanum fer fram öflugt og framsækið skólastarf þar sem lögð er áhersla á að koma til móts við hvern og einn nemanda. Skólinn er öflugur grænfánaskóli, heilsueflandi skóli og UNESCO skóli. 


Tálknafjörður er afar fallegur fjörður sem þekktur er fyrir einstaka veðurblíðu. Íbúarnir eru miklir íþróttaálfar og státar þorpið af glæsilegri íþróttamiðstöð með tækjasal, 25m sundlaug og fjöldann allan af skipulögðum íþróttatímum. Atvinnulíf er með miklum blóma og uppbygging fiskeldis og ferðaþjónustu á svæðinu býður upp á mikil tækifæri.

 

Tálknafjarðarskóli leitar að metnaðarfullum, sjálfstæðum og drífandi starfsmönnum með mikla þekkingu og áhuga á skólastarfi. Í Tálknafjarðarskóla eru laus til umsóknar eftirfarandi staða:

 

Leikskólastig:

Staða leikskólakennara (100% starfshlutfall) 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Kennaramenntun og réttindi til kennslu í leikskóla

 • Reynsla af kennslu á leikskólastigi

 • Góð íslenskukunnátta

 • Færni í að vinna í teymum og að fjölbreyttum verkefnum

 • Faglegur metnaður og ánægja af starfi með börnum

 • Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

 • Jákvæðni gagnvart skólaþróun

 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Umsækjendur mega hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga (kynferðisbrot), nr. 19/1940 frá því að hann var sakhæfur (15 ára) né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum. Rétt er að vekja athygli á því að við ráðningu er heimilt að sækja upplýsingar úr sakaskrá.


Umsókn um starf skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil og afrit af leyfisbréfi ef við á, kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið og upplýsingar um umsagnaraðila. 


Umsókn sendist á skolastjori@talknafjordur.is. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. 


Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um. Fáist ekki menntaður kennara í stöðu sem auglýst er, er heimilt að ráða annan í stöðuna og ræður hæfni umsækjanda þar um. Önnur uppeldismenntun og/eða reynsla er þá metin. 


Óskað er eftir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða í samkomulagi við skólastjóra.


Nánari upplýsingar um starfið veitir Birna Friðbjört S. Hannesdóttir, skólastjóri, í síma 450-2520, netfang: skolastjori@talknafjordur.is 


Umsóknarfrestur er til og með 21.02 2024

Fyrri síða
1
234567232425Næsta síða
Síða 1 af 25
Eldri færslur
« Apríl »
S M Þ M F F L
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Næstu atburðir
Vefumsjón