A A A

Tálknafjörđur fjölbreytt mannlíf og blómstrandi atvinnulíf

Tálknafjarðarhreppur og Arctic fish hafa tekið höndum saman og auglýsa í sameiningu eftir starfsfólki í hin ýmsu störf, það vantar kennara og vélstjóra, starfsmenn í sjóeldi og sundlaug og einhver þarf að sinna elstu og yngstu íbúum okkar fagra fjarðar.

 

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:

 

Tálknafjarðarskóli auglýsir lausar stöður umsjónarkennara og stundakennara

 

Skólinn er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli undir einu þaki. Í skólanum eru um 50 nemendur. 

Í Tálknafjarðarskóla eru lausar til umsóknar eftirfarandi stöður:

Tvær stöður umsjónarkennara á yngsta stigi og unglingastigi (50-100% starf). Fjölbreytt og skemmtileg störf sem fela m.a. mögulega í sér list- og verkgreinakennslu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla

 • Metnaður til að vinna eftir fjölbreyttum og árangursríkum kennsluaðferðum

 • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

 • Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum

 • Reglusemi og samviskusemi

 • Hefur hreint sakarvottorð

Stöður stundakennara (10% – 40% starfshlutfall). List- og verkgreinakennsla og kennsla/umsjón í Upplýsingatækni. Áhersla lögð á kennslu í samþættum verkefnum þvert á námsgreinar.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla

 • Metnaður til að vinna eftir fjölbreyttum og árangursríkum kennsluaðferðum

 • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

 • Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum

 • Reglusemi og samviskusemi

 • Hefur hreint sakarvottorð

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störfin. Ráðið verður í stöðurnar frá 1. ágúst 2019.

 Upplýsingar gefur Birna Hannesdóttir skólastjóri í síma 456-2537, 868-3915.

Senda skal umsókn og ferilskrá á netfangið skolastjori@talknafjordur.is og verður móttaka umsókna staðfest.

 

Arctic Fish

 

Við leitum að vélstjóra til starfa í sjóeldið okkar í Patreksfirði og Tálknafirði. Aðalverkefni eru viðhald og umsjón véla í bátum okkar sem og fóðurprömmum ásamt daglegum störfum öðrum tilfallandi verkefnum þegar þess gerist þörf. Vinnudagurinn er að jafnaði frá kl. 7–16 en umsækjendur þurfa að vera sveigjanlegir varðandi vinnufyrirkomulagið.

 

Menntunar- og hæfniskröfur

- Vélstjórnarréttindi að lágmarki 750kW og <24m

- Stundvísi, skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður

- Hæfni í mannlegum samskiptum

 

Við leitum að starfsmönnum til að starfa við sjóeldi. Starfið felur í sér ýmis verkefni, s.s. fóðrun, daglegt eftirlit og önnur verkefni við kvíahringi og fóðurpramma. Umsækjendur þurfa að geta verið sveigjanlegir varðandi skipulag vakta og vinnutíma, en miðað er við að vinna á sjö daga vöktum og frí í sjö daga.

 

Menntunar- og hæfniskröfur

- Stundvísi, frumkvæði og metnaður í starfi

- Hæfni í mannlegum samskiptum

- Skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi eru æskileg

- Reynsla úr fiskeldi er kostur

- Þekking eða reynsla á uppsetningu verkferla og vinnuferla í sjókvíaeldi er kostur

- Góð tölvukunnátta og þekking á eldishugbúnaði er æskileg

- Áhugi á líffræði, búskap og dýravelferð og skilningur á mikilvægi heilbrigðs umhverfis í fiskeldi

 

 

Við hvetjum konur jafnt sem karla að sækja um! Umsóknir sendist til Kristínar Hálfdánsdóttur, skrifstofustjóra Arctic Fish á kh@afish.is. Umsókn skal innihalda stutta starfsferilskrá auk kynningarbréfs. Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí 2019.

 

Tálknafjarðarhreppur - heimaþjónusta

 

Hlutastarf við heimaþjónustu, 6–8 tímar á viku. Í starfinu felst þrif og aðstoð á heimilum eldri borgara.

 

Starfsmaður til að sinna félagsmiðstöð unglinga u.þ.b. tvö kvöld í viku.

 

Nánari upplýsingar veitir Arnheiður Jónsdóttir félagsmálastjóri í síma 450 2300

Umsóknum er hægt að skila í netfangið arnheidur@vesturbyggd.is eða á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps. Umsóknarfrestur til 20. júlí.

 

Tálknafjarðarhreppur - Íþróttamiðstöð

 

Starfsfólk í sundlaugarvörslu í dag-, kvöld- og helgarvaktir frá og með 20. ágúst nk.

 

Starfið felst í almennri afgreiðslu og þrifum auk eftirlits með sundlaug og íþróttahúsi. Æskilegt er að viðkomandi tali a.m.k eitt erlent tungumál, sé þjónustulundaður og ekki er verra að hafa dálítið frumkvæði.

 

Umsækjendur skulu vera orðnir 18 ára. Skylt er að afla upplýsinga úr sakaskrá skv. 4. mgr.10. gr. æskulýðslaga nr.70/2007.

 

Allar nánari upplýsingar veitir forstöðumaður í síma 846 4713 eða í sundlaug@talknafjordur.is. Umsóknarfrestur er til 20. júlí 2019.

Heimaţjónusta í Tálknafirđi

Sveitarfélagið auglýsir eftir starfsmanni til að sinna heimaþjónustu í Tálknafirði .

Um er að ræða hlutastarf u.þ.b   6 -  8 tímar á viku.

Í starfinu fellst þrif og aðstoð á heimilum eldri borgara  í Tálknafirði

 

Nánari upplýsingar  gefur

Arnheiður Jónsdóttir félagmálastjóri sími 450-2300

Umsóknum er hægt að skila í netfangið arnheidur@vesturbyggd.is eða á  sveitarskrifstofu Tálknafjarðarhrepps.

Umsóknareyðublað  er  hér  http://www.talknafjordur.is/skrar_og_skjol/skra/283/

Tálknafjarđarskóli auglýsir lausar stöđur umsjónarkennara og stundakennara

Skólinn er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli undir einu þaki. Í skólanum eru um 50 nemendur. Tálknafjörður er afar fallegur fjörður sem þekktur er fyrir einstaka veðurblíðu. Íbúarnir eru miklir íþróttaálfar og státar þorpið af glæsilegri íþróttamiðstöð með tækjasal, 25m sundlaug og fjöldann allan af skipulögðum íþróttatímum. Atvinnulíf er með miklum blóma og uppbygging fiskeldis og ferðaþjónustu á svæðinu býður upp á mikil tækifæri.
 

Í Tálknafjarðarskóla eru lausar til umsóknar eftirfarandi stöður:
 

Tvær stöður umsjónarkennara á grunnskólastigi (100% starf). Fjölbreytt og skemmtileg störf sem fela m.a. mögulega í sér list- og verkgreinakennslu.
 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla

 • Metnaður til að vinna eftir fjölbreyttum og árangursríkum kennsluaðferðum

 • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

 • Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum

 • Reglusemi og samviskusemi

 • Hefur hreint sakarvottorð

 

Stöður stundakennara (10% – 40% starfshlutfall). List- og verkgreinakennsla, mögulega tilfallandi kennsla í samþættum verkefnum þvert á námsgreinar.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla

 • Metnaður til að vinna eftir fjölbreyttum og árangursríkum kennsluaðferðum

 • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

 • Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum

 • Reglusemi og samviskusemi

 • Hefur hreint sakarvottorð

 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störfin.

Ráðið verður í stöðurnar frá 1. ágúst 2019.

 

Upplýsingar gefur Birna Hannesdóttir skólastjóri í síma 456-2537, 868-3915.

Senda skal umsókn og ferilskrá á netfangið skolastjori@talknafjordur.is

og verður móttaka umsókna staðfest.

 

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2019
 

Tálknafjarđarskóli auglýsir lausar stöđur umsjónarkennara og stuđningsfulltrúa

Skólinn er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli undir einu þaki. Í skólanum eru um 50 nemendur. Tálknafjörður er afar fallegur fjörður sem þekktur er fyrir einstaka veðurblíðu. Íbúarnir eru miklir íþróttaálfar og státar þorpið af glæsilegri íþróttamiðstöð með tækjasal, 25m sundlaug og fjöldann allan af skipulögðum íþróttatímum. Atvinnulíf er með miklum blóma og uppbygging fiskeldis og ferðaþjónustu á svæðinu býður upp á mikil tækifæri.

 

Í Tálknafjarðarskóla eru lausar til umsóknar eftirfarandi stöður:

 

Tvær stöður umsjónarkennara á grunnskólastigi (100% starf). Fjölbreytt og skemmtileg störf sem fela m.a. mögulega í sér list- og verkgreinakennslu.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla

 • Metnaður til að vinna eftir fjölbreyttum og árangursríkum kennsluaðferðum

 • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

 • Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum

 • Reglusemi og samviskusemi

 • Hefur hreint sakarvottorð

Starf stuðningsfulltrúa/starfsmanns í skóla með stuðning (100% starf) í fjölbreytt starf með öllum nemendum skólans auk þess að hafa umsjón með lengdri viðveru (frístund) 1.-4. bekkjar 5 daga vikunnar eftir að kennslu lýkur í skólanum.

 

Leitað er að einstaklingi sem:

 • Hefur áhuga á vinnu með börnum og á auðvelt með samskipti við börn

 • Hefur til að bera góða samskiptahæfni

 • Hefur virðingu, jákvæðni, metnað, gleði og umhyggju að leiðarljósi

 • Er reglusamur og samviskusamur

 • Hefur hreint sakarvottorð

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störfin.

Ráðið verður í stöðurnar frá 1. ágúst 2019.

 

Upplýsingar gefur Birna Hannesdóttir skólastjóri í síma 456-2537, 868-3915.

 

Senda skal umsókn og ferilskrá á netfangið skolastjori@talknafjordur.is

og verður móttaka umsókna staðfest.

 

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí 2019
 

Eldri fćrslur
« Maí »
S M Ţ M F F L
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Nćstu atburđir
Vefumsjón